Čuvajmo zdravlje

_

Projekt „Čuvajmo zdravlje“ će pridonijeti povećanju znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti. Naglasak projektnih aktivnosti je usmjeren na prevenciju raka debelog crijeva i dijabetesa te na promicanju zdravlja i zdravog načina života s naglaskom na zdravu prehranu i suživot s prirodom.

Ciljana skupina: Radno aktivno stanovništvo, umirovljenici, djeca osnovne i srednje škole.

Kako bi se povećalo znanje i svijest o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti predviđeno je niz aktivnosti koje su usmjerene na podizanje osviještenosti  građana i to kroz:

  • Edukativne radionice
  • Radionice kuhanja
  • Radionice u prirodi
  • Organiziranjem manifestacije „Dani zdravlja“
  • Izradu zdravstvenog portala/mobilne aplikacije
  • Izrada edukativnih materijala
  • Organizacijom akcije „Kretanjem do zdravlja“

Sve navedene aktivnosti motivirat će i pružiti pomoć navedenim ciljanim skupinama čime projekt ostvaruje potpunu povezanost aktivnosti i ciljeva koji odgovaraju potrebama i problemima navedenih ciljanih skupina a to su promocija životnih navika i prevencija bolesti.

Aktivnosti su u potpunosti prilagođene ciljanim skupinama kroz sudjelovanje na raznim edukacijama i seminarima koje su usmjerena na važnost zdrave i regulirane prehrane te važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću.

U sklopu Dana zdravlja će 500 posjetitelja imati priliku besplatno izmjeriti kolesterol u krvi, tlak i šećer te se informirati i savjetovati o utjecaju i simptomima raka debelog crijeva, dijabetesa i važnosti promjene životnih navika. Izradit će se 2 ICT rješenja (zdravstveni portal i mobilna aplikacija) koja će služiti za informiranje, savjetovanje i edukaciju vezanu za zdravlje te će se izraditi i edukativne brošure i letci koji će sadržavati informacije vezane za promociju zdravlja i prevenciju bolesti.

Ciljevi i očekivani rezultati:

_

Opći cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti usvajanja zdravih navika radi promocije zdravlja i povećanje znanja i svijesti stanovnika o važnosti prevencije raznih bolesti.

Svrha projekta je vidljiva kroz rezultat provedbe programa promocije zdravlja i prevencije bolesti na način da će se unaprijediti pokazatelji zdravstvene zaštite stanovništva s manjom količinom oboljeli i prebacivanjem fokusa s liječenja posljedica bolesti na prevenciju uzroka/rizika bolesti.